Bài viết theo từ khóa: Google Search

Sự kiện Google search On 2020 cải tiến cho AI tìm kiếm

Tìm kiếm online là một câu chuyện không bao giờ kết thúc. Công cụ tìm kiếm không bao giờ được thực hiện tinh chỉnh cách họ đưa kết quả đến cho bạn theo cách có ý nghĩa với họ và với bạn. Đầu tiên, Google chỉ tìm kiếm vô số thông tin để tìm những gì bạn cần, nhưng giờ đây, AI(Trí tuệ nhân tạo) ngày càng giúp họ hiểu thế giới của chúng ta trong t..

Đọc thêm