Bài viết theo từ khóa: từ khóa dài là gì

Chiến thuật SEO: Tại sao lại tập trung vào các từ khóa dài?

Tập trung vào các từ khóa dài là một chiến thuật SEO tuyệt vời. Từ khóa dài là những từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể hơn - và thường dài hơn - so với những từ khóa được sử dụng phổ biến hơn. Từ khóa dài nhận được ít lưu lượng truy cập tìm kiếm hơn, nhưng thường sẽ có giá trị chuyển đổi cao hơn, vì chúng cụ thể chi tiết chuẩn hơn. Chúng cho phép..

Đọc thêm